cjenik download >

montažne kuće za stanovanje
- prizemnice
- kuće s uređenim potkrovljem
- kuće postavljene na zidana prizemlja:
a - novosagrađena prizemlja prema projektu
b - nadogradnja na postojeće prizemne objekte

montažne kuće za odmor
- primjeri od: 21 m2, 25 m2, 33 m2, 40 m2
- prema želji i idejnoj skici naručitelja

montažni objekti različitih namjena prema zahtjevima naručitelja
- skladišta
- mali privredni objekti
- turistički objekti
- ugostiteljski objekti
- naplatne kućice
- vrtići za djecu
- škole
- objekti za razne sadržaje u kampovima
- apartmanska naselja

postavljanje montažnih objekata na zgradama sa ravnim krovovima
i uređenje potkrovlja u postojećim stambenim zgradama

rok izvedbe
- 30 dana
jamstvo

- 60 godina
životni vijek
- min 180 godina


DODATNE USLUGE
Naši poslovni partneri surađuju u ostalim djelatnostima i to:
- Pravna služba vrši pripremu dokumentacije potrebne za izgradnju objekta i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
- Dvije projektne kuće vrše izradu projekata
- Ishodovanje dokumentacije potrebne za dobivanje građevne dozvole
- Kooperanti vrše izradu II faze struje i vode
- Završne radove radimo prema zahtjevu kupca uz dogovor o vrsti i kvaliteti materijala (pločice, parketi, oprema kupatila...)
Objekti se izvode u dogovoru sa kupcima po sistemu "ključ u ruke" za sve ugovorene faze.